Om oss

Visit Västernorrland är en kunskapssatsning för att utveckla besöksnäringen i länet. Vår verksamhet drivs som ett projektet finansierat av Landstinget, Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Västernorrlands sju kommuner. Ägare av projektet är Kommunförbundet Västernorrland.


Kunskap som lyfter besöksnäringen
Visit Västernorrland arbetar tillsammans med besöksnäring, organisationer och de två destinationsnaven för att stärka turismen i Västernorrland. Vårt jobb är också att leverera kunskap kring hur besöksnäringen utvecklas. Vi förser vår omgivning med nyheter, statistik och trender kring turismen i världen och Västernorrland.

Våra tre verksamhetsområden är:

Analyser och kunskapsförmedling:
Vi sammanställer statistik kring besöksnäringens utveckling, analyserar innehållet och presenterar resultaten på ett lättillgängligt sätt. För oss är det viktigt att statistiken kompletteras med kunskap som länets beslutsfattare och företag kan använda sig av.

Samordning och samhällskontakter
Vi håller kontakt med en rad branschföretag och organisationer, både inom och utanför landets gränser. Vi fungerar även som remissinstans i turismfrågor som rör vårt län. Visit Västernorrland står också för kontakt med press och media, då vi representerar det turistiska värdskapet för Västernorrland som besöksmål.

Turismforum
Turismforum är ett möte mellan länets turism- och besöksnäringsaktörer som sker två gånger per år. En av våra viktigaste uppgifter är att planera, genomföra och följa upp dessa möten. Turistforum välkomnar alla intressenter som är berörda av besöksnäringen. Syftet är att på olika sätt diskutera hur vi utvecklar länets besöksnäring och vilka utmaningar som väntar oss. Målet med turismforum är att stärka samarbetsklimatet både lokalt och regionalt.

Projektets styrgrupp består av en representant från Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet. Även en representant från var och en av de två destinationsnaven; Sundsvall-navet och Höga Kusten-navet finns med. I styrgruppen sitter också två representanter från företag i respektive område.

I Visit Västernorrland arbetar Maarja Edman (projektledare) och Peter Sagebro (turismsamordnare). Tillsammans med företag och organisationer vill vi vässa Västernorrlands besöksnäring. Häng med du också och var en del av den satsning vi nu gör för att utveckla Västernorrland som besöksmål.

Bra ska bli bättre, bättre ska bli bäst!