Är du verksam i Västernorrlands besöksnäring? Är du representant för press och media?
Vi finns till för att underlätta och berika ditt arbete. Under vår Analys finner du som jobbar med besöksnäringen kunskap som lyfter din verksamhet.

Genom vår Omvärldsbevakning hjälper vi dig ta del av vad som sker i vår omgivning och visar på hur detta påverkar besöksnäringen i Västernorrland.

Vi bistår även Press och media med idéer och uppslag kring turism i länet.

Vill du däremot turista i Västernorrland - gå direkt till våra Besöksmål. Klicka dig sedan vidare till rätt destination.

Välkommen!

SENASTE FRÅN VÅR Analys

Ljungarocken - klirr i kassen för Ånge!

Sommaren 2013 arrangerade Takida tillsammans med Live Nation under succéartade former Ljungarocken. Turismforskningsinstitutet Etour har flertalet gånger pekat på betydelsen av evenemang som motor för lokal turismutveckling. Vad betyder då just denna festival för besöksnäringen? I takt med att antal...

SENASTE FRÅN VÅR Omvärldsbevakning

Rapporten Framtidsbygd vill skapa dialog kring mat, måltid och turism.

Rapporten Framtidsbygd handlar om slutsatser från workshops och diskussioner som förts på ett antal inspirationsmöten entreprenörer emellan med förslag om hur mat, måltid och turism kan utvecklas än mer, särskilt på landsbygden. - Antingen har man ett system som är styrt uppifrån, eller så arbet...

SENASTE FRÅN VÅRA Nyheter

Ljungarocken - klirr i kassen för Ånge!

Sommaren 2013 arrangerade Takida tillsammans med Live Nation under succéartade former Ljungarocken. Turismforskningsinstitutet Etour har flertalet gånger pekat på betydelsen av evenemang som motor för lokal turismutveckling. Vad betyder då just denna festival för besöksnäringen? I takt med att antal...

SENASTE FRÅN VÅRA Pressmeddelanden

Ljungarocken - klirr i kassen för Ånge!

Sommaren 2013 arrangerade Takida tillsammans med Live Nation under succéartade former Ljungarocken. Turismforskningsinstitutet Etour har flertalet gånger pekat på betydelsen av evenemang som motor för lokal turismutveckling. Vad betyder då just denna festival för besöksnäringen? I takt med att antal...